Finanční správa a property management

Při převzetí nové zakázky TESPRANET SERVICES s.r.o. vždy provádí vnitřní audit stávajícíh procesů, aktuálního rozpočtu a dodavatelských cen s cílem zajistit optimální řízení nemovitosti s ohledem na cenu versus kvalita služby. 
TESPRANET SERVICES s.r.o. vždy majiteli objektu navrhne a doporučí rozsah služeb, potřebný pro efektivní řízení nemovitosti.

facility management 


Finanční správa a property management

 • komplexní správa nemovitostí: management objektu od A do Z
 • konzultace nemovitostí a příprava dlouhodobých plánů údržby objektů a
  venkovních ploch
 • pravidelný finanční a technický reporting
 • pravidelná komunikace s majitelem objektu
 • vyúčtování vedlejších nákladů
 • obhájení výsledků vyúčtování s nájemci
 • příprava rozpočtů – náklady
 • příprava rozpočtů – příjmy
 • roční a pololetní porovnání skutečných nákladů s rozpočtem včetně návrhů
 • potřebných nápravných řešení účetnictví nemovitosti
 • správa nájemců, pravidelná komunikace s nájemci dle předem dohodnutého
  rozsahu vedení agendy dlužníků dle dodané, nebo aktuální interní směrnice aktivní
  pronájem nemovitostí (koordinace, spolupráce, nebo kompletní vyjednání a
  uzavření nájemních smluv dle poskytnutého mandátu)
 • pravidelná kontrola nákladů
 • komunikace a spolupráce s právními zástupci majitele objektu
 • jednání s úřady státní správy a jinými orgány dle poskytnuté plné moci
 • návrhy na investice

dotaz

schuzka 

Technická
správa 

Zajištění komplexní péče o technický stav objektu. Odborný přístup a odpovídající technické zázemí zvýší životnost budovy a hodnotu majetku klienta. V rámci technické správy zajišťujeme non-stop havarijní servis.

Administrativní
správa objektu 

Zajištění veškerých služeb spojených s administrativním správou objektu, zastoupení klienta v jednání vůči třetím stranám, vedení administrativy objektu, příprava provozních řádů, ekonomické služby a další.

Finanční správa
management 

Property Management je komplex služeb týkající se administrativy, ekonomiky a technického zajištění spravovaného objektu. Naší prioritou je rozšiřovat služby finanční správy na komplexní služby Facility Managementu.

Další služby
poradenství

V rámci portfolia služeb zákazníkům nabízí naše společnost kompletní audit provozu nemovitosti, konzultace týkající se všech aspektů provozu nemovitosti
a poradenství k provozu nemovitosti.

TESPRANET SERVICES s.r.o.

Adresa:
Plzeňská 1270/97
150 00 Praha 5 Košíře

WEB: www.tsp-servis.cz
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: +420 311 516 239

www.tsp-servis.cz (c) 2012 - Facility management - Správa nemovitostí