Facility management - správa budov

Při převzetí nové zakázky TESPRANET SERVICES s.r.o. vždy provádí vnitřní audit stávajícíh procesů, aktuálního rozpočtu a dodavatelských cen s cílem zajistit optimální řízení nemovitosti s ohledem na cenu versus kvalita služby.
TESPRANET SERVICES s.r.o. vždy majiteli objektu navrhne a doporučí rozsah služeb, potřebný pro efektivní řízení nemovitosti. 

facility management 


Technická správa

 • revizní činnost dle předpisů
  - revize a odborné prohlídky
  - obsluhy vyhrazených zařízení (kotelny, výtahy atd.)
  - denní údržba objektů
 • vedení nemovitosti, pasportizace každého objektu
 • vedení jednotlivých provozů dle provozního rozpočtu
 • sledování záručních lhůt
 • přebírky a přejímky objektů a technologií v souladu s platnými právními předpisy
 • a v souladu s nájemními smlouvami, včetně závěrečných protokolů
 • uvedení do provozu
 • vyřazení z provozu
 • poruchová a havarijní služba
 • pohotovost 24/7/365
 • zajištění činnosti energetika
 • optimalizace nákladů
 • vedení provozní dokumentace
 • modernizace/sanace - dodávky na klíč
 • přestavby nebytových prostor, úprava vnitřních dispozic dle požadavku včetně
 • zajištění zákonných podmínek
 • odpadové hospodářství
 • koordinace s dodavateli
 • reporting
 • zajištění BOZP a PO včetně pravidelné cvičné evakuace


Administrativní správa objektu

 • zajištění služby domovníka
 • úklidové služby
  - denní
  - jednorázové (skleněné plochy, prostory se zvláštním režimem)
  -fasády (plošiny nebo horolezeckou technikou)
  - letní úklidy/údržba venkovních ploch
  - po ukončení stavební činnosti
 • zajištění bezpečnostních služeb
 • zimní údržba
 • kopírovací a tiskové služby
 • péče o zeleň venkovní i vnitřní
 • provoz parkovacích ploch
 • stěhovací služby
 • zajištění služeb kantýny/catering
 • zajištění služeb recepce, služby telefonní ústředny,
 • poštovní a zasilatelské služby
 • další služby dle požadavku nájemců nebo vyplývající z charakteru budovy


Finanční správa a property management

 • komplexní správa nemovitostí: management objektu od A do Z
 • konzultace nemovitostí a příprava dlouhodobých plánů údržby objektů a
  venkovních ploch
 • pravidelný finanční a technický reporting
 • pravidelná komunikace s majitelem objektu
 • vyúčtování vedlejších nákladů
 • obhájení výsledků vyúčtování s nájemci
 • příprava rozpočtů – náklady
 • příprava rozpočtů – příjmy
 • roční a pololetní porovnání skutečných nákladů s rozpočtem včetně návrhů
 • potřebných nápravných řešení účetnictví nemovitosti
 • správa nájemců, pravidelná komunikace s nájemci dle předem dohodnutého
  rozsahu vedení agendy dlužníků dle dodané, nebo aktuální interní směrnice aktivní
  pronájem nemovitostí (koordinace, spolupráce, nebo kompletní vyjednání a
  uzavření nájemních smluv dle poskytnutého mandátu)
 • pravidelná kontrola nákladů
 • komunikace a spolupráce s právními zástupci majitele objektu
 • ednání s úřady státní správy a jinými orgány dle poskytnuté plné moci
 • návrhy na investice

dotaz

schuzka 

Technická
správa 

Zajištění komplexní péče o technický stav objektu. Odborný přístup a odpovídající technické zázemí zvýší životnost budovy a hodnotu majetku klienta. V rámci technické správy zajišťujeme non-stop havarijní servis.

Administrativní
správa objektu 

Zajištění veškerých služeb spojených s administrativním správou objektu, zastoupení klienta v jednání vůči třetím stranám, vedení administrativy objektu, příprava provozních řádů, ekonomické služby a další.

Finanční správa
management 

Property Management je komplex služeb týkající se administrativy, ekonomiky a technického zajištění spravovaného objektu. Naší prioritou je rozšiřovat služby finanční správy na komplexní služby Facility Managementu.

Další služby
poradenství

V rámci portfolia služeb zákazníkům nabízí naše společnost kompletní audit provozu nemovitosti, konzultace týkající se všech aspektů provozu nemovitosti
a poradenství k provozu nemovitosti.

TESPRANET SERVICES s.r.o.

Adresa:
Plzeňská 1270/97
150 00 Praha 5 Košíře

WEB: www.tsp-servis.cz
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: +420 311 516 239

www.tsp-servis.cz (c) 2012 - Facility management - Správa nemovitostí